ਵਿੰਟਰ ਸੇਲ ਲਾਈਵ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 10% ਦੀ ਛੋਟਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ on ਅਪਰੈਲ 25, 2023

ਲੋਗੋ

ਸੂਰਿਆ ਭਗਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾ
ਚੀਫ ਇਨ-ਹਾਉਸ ਡਾਕਟਰ
BAMS, DHA, DHHCM, DHBTC | 30+ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

Reasons for Fatigue

ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ: 

ਕੀ ਹਨ? ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ?

ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਥਕਾਵਟ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 

 • ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਾਤ
 • ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ
 • ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ
 • ਜਿਨਸੀ ਹਾਲਾਤ
 • ਦੋਸ਼ ਅਸੰਤੁਲਨ

ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ: 

ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਾਤ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਆਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

 • ਅਨੀਮੀਆ
 • ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ
 • ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
 • ਆਟੂਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ
 • ਕਰੋਨਿਕ ਥਕਾਵਟ ਸਿੰਡਰੋਮ
 • ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
 • ਘੱਟ ਵਿਟਾਮਿਨ 
 • ਗਰਭ
 • ਸਲੀਪ ਐਪਨਿਆ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਾਤ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਥਕਾਵਟ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਥਕਾਵਟ. ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ. ਅੱਜ ਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • ਮਾੜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ
 • ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ
 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਖਪਤ 
 • ਸੁੱਤਾ ਦੀ ਕਮੀ
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣਾ
 • boredom
 • ਸੋਗ
 • ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰੇਕ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਬਰਨਆਉਟ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। 

ਜਿਨਸੀ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਇੱਕ ਆਮ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥਕਾਵਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜੋ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਲਜੀਤ ਰਸੀਨ ਜੋ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਆਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਦੋਸ਼ ਅਸੰਤੁਲਨ

ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਥਕਾਵਟ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਣਾਅ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਸ਼ਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 1. ਵਾਟਾ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਜਦੋਂ ਵਾਤਾ ਦੋਸ਼ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਥਕਾਵਟ. ਵਾਟਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਚਿੰਤਾ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੁਟੀਨ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਗਰਮ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. ਪਿਟਾ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਜਦੋਂ ਪਿਟਾ ਦੋਸ਼ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਟਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਗੁੱਸਾ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਟਾ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 3. ਕਫਾ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਜਦੋਂ ਕਫ ਦੋਸ਼ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ. ਕਫਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

ਥਕਾਵਟ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਵੇਰਾ ਹਨl ਥਕਾਵਟ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

 1. ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਲਓ: ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।
 2. ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ: ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿੰਗ ਤਰਲ ਪੀਓ, ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 3. ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 4. ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਆਮ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਘਟਦੀ ਹੈ। 
 5. ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ: ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਧਿਆਨ, ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
 6. ਬਰੇਕ ਲਵੋ: ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਨਿਯਮਤ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ।
 7. ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ: ਕੁਝ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸੇਂਗ ਜਾਂ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਥਕਾਵਟ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਕ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੂਰਿਆ ਭਗਵਤੀ ਡਾ
BAMS (ਆਯੁਰਵੇਦ), DHA (ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ), DHHCM (ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ), DHBTC (ਹਰਬਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ)

ਡਾ. ਸੂਰਿਆ ਭਗਵਤੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਕੁਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦਰਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਕਿਤਸਕ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਲਈ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ "{{ truncate(query, 20) }}" . ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕੁਝ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਵਰਡ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
{{ currency }}{{ numberWithCommas(cards.activeDiscountedPrice, 2) }} {{ currency }}{{ numberWithCommas(cards.activePrice,2)}}
ਫਿਲਟਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ
ਦਿਖਾ {{ totalHits }} ਉਤਪਾਦs ਉਤਪਾਦs ਲਈ "{{ truncate(query, 20) }}"
ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ :
{{ selectedSort }}
ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
{{ currency }}{{ numberWithCommas(cards.activeDiscountedPrice, 2) }} {{ currency }}{{ numberWithCommas(cards.activePrice,2)}}
 • ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ
ਫਿਲਟਰ

{{ filter.title }} ਆਸਮਾਨ

ਓਹ!!! ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੁੜ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੇਜ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ